Hebrew

אחד הדברים הכי כפים שאני עשיתי בעברית היה לשחק קהות אנחנו שחקנו הרבה משחקי קהות, חלק  מהם אני הכנתי וחלק ילדים אחרים או המורה, כל הקהותים מאוד כפים ואני גם מאוד אוהבת להכין קהותים. אני גם אוהבת לשחק וורדוואל ומשחקי מחשב. נ   One of the funnest things that I did in Hebrew class was  […]