ילדים בגטו

הילדים בגטו למדו ואפילו היה להם מבחנים. הם לא קיבלו הרבה אוכל וגם היה להם היתעמלות. גם לא היה הרבה מקום בכיתות. ע

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *